FAQ - Darmowe strony i fotoblogi

Temat: praca dyplomowa z BHP
Witam.
Mam niedługo podać promotorowi temat pracy dyplomowej z BHP. Bardzo proszę osoby, które mają już w tej dziedzinie doświadczenie o pomoc w jego wyborze. Jestem zainteresowana przede wszystkim tematem, na który będzie trochę literatury, ponieważ szczerze przyznam, że mam rodzinę i nie mam czasu przesiadywać całych dni w bibliotekach. Sama zastanawiałam się nad tematem typu:
1. Sytuacja kobiet w świetle przepisów prawa pracy.
lub
2 Ocena ryzyka zawodowego.
Co do drugiego typu, to przyznam, że dopiero zaczynam moją przygodę z BHP i jeszcze nie miałam większego kontaktu z oceną ryzyka, ale pracę wyobrażam sobie w ten sposób, że omówię jakąś metodę jego sporządzania (ewentualnie więcej) i pod koniec dokonam jej na przykładzie konkretnego stanowiska.
Bardzo proszę o opinie na te tematy i z niecierpliwością czekam na przykłady innych ciekawych tematów.
Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Źródło: forumbhp.com.pl/viewtopic.php?t=576Temat: posty odstresowujace!!!!!!!!!!!!
Język obcy
Socjologia
Ochrona własności intelektualnej
Logistyka w przedsiębiorstwie
Projektowanie inżynierskie
Grafika inżynierska
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Seminarium dyplomowe
Wentylacja i klimatyzacja
Zagrożenia fizyczne w środowisku pracy
Bezpieczeństwo pracy w wybranych gałęziach gospodarki
Postępowanie powypadkowe
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
Toksykologia przemysłowa
Fizjologia pracy
Ergonomia
Zagrożenia biologiczne
Metodyka szkolenia bhp


ratunku!
Źródło: drumsilezja.pl/viewtopic.php?t=118


Temat: posty odstresowujace!!!!!!!!!!!!

Język obcy
Socjologia
Ochrona własności intelektualnej
Logistyka w przedsiębiorstwie
Projektowanie inżynierskie
Grafika inżynierska
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Seminarium dyplomowe
Wentylacja i klimatyzacja
Zagrożenia fizyczne w środowisku pracy
Bezpieczeństwo pracy w wybranych gałęziach gospodarki
Postępowanie powypadkowe
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
Toksykologia przemysłowa
Fizjologia pracy
Ergonomia
Zagrożenia biologiczne
Metodyka szkolenia bhp


ratunku!
a kto kazał Ci studiować?
Źródło: drumsilezja.pl/viewtopic.php?t=118


Temat: praca dyplomowa BHP w rolnictwie
Witam:)
Jesem w trakcie pisania pracyu licencjackiej. Wybrałam temat " Szkolenie rolników i wypadkowość w rolnictwie"
Moge dowiedzieć sie co myślicie o tym temacie??????
pozdrawiam M
Źródło: forumbhp.com.pl/viewtopic.php?t=746


Temat: praca dyplomowa - pomoc
Witam ! pisze prace dyplomowa na temat zmian w przepisach bhp . szukam jakieś książki z której dowiem się genezy istnienia przepisów bhp. bardzo proszę o pomoc.
Wszelkie ciekawe tytuły książek oraz dodatkowe materiały mile widziane

Pozdrawiam
Źródło: forumbhp.com.pl/viewtopic.php?t=326


Temat: Dobre CV
Raz w życiu składałem CV. Mimo że byłem jedynym sensownym kandydatem do pracy w laboratorium (praktyka, staż, praktyki dyplomowe na samodzielnym stanowisku przy napięciu 45 kV), i tak nie miałem szans na robotę.

Koleś HRowiec pierwsze na co spojrzał: ale proszę pana, szukamy osoby do 25 lat ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Jak nikogo nie znajdziemy to do pana zadzwonimy, jak znajdziemy młodszego to zadzwonimy.

Nigdy nie składam, bo to głupota. Mogę wypełnić kwestionariusz, albo wysłać Mailem swoją wizytówkę - stronę internetową. Śmieszą mnie panienki które łażą i składają po 346 miejscach cv z opisami zainteresowania: taniec, moda, muzyka. Niezłą polewkę muszą mieć ci co to czytają.

Wiem też, że są pewne stanowiska, na które cv należy "ograniczać".

Jeżeli przykładowo do firmy krzak która płaci po 600-1000 zł, albo kręci przy umowach, lub nie przestrzega bhp, przyjdę z CV, a tam będzie: wykształcenie wyższe techniczne, kursy, uprawnienia, programy specjalistyczne, i w zainteresowaniach komputery 8-bitowe, matematyka, fizyka, elektronika, i tym podobne, to od razu taki kandydat jest spalony,

" A po co nam taki, jeszcze nie daj Boże nie da się go oszukać na wypłacie, będzie mącił, donosił, że maszyny powinny być wyłączone z ruchu, że kabel urwany i leży w wodzie, że benzyna w tym miejscu grozi zapaleniem się hali". Przyjmiemy sobie lepiej jakiegoś 19-latka, takim łatwiej manipulować.

Mojego sąsiada 52 lata, specjalista chemik, wyrzucono z pracy po tym, jak był pożar w magazynie, tylko dlatego, że na długo przed pożarem ostrzegał że niech ktoś zrobi z tym porządek.

Facet miał rację, wyrzucono go za mącenie, oficjalnie za alkoholizm. Co ciekawe facet nawet piwa nie wypija.

Dziś w CV najlepiej pisać albo że nic się nie umie, albo że jest się bierny, mierny, ale wierny, ale za to "kreatywny" hahaha.

Ponieważ PRL bis potrzebuje zawsze takich zwykłych, miernych, średnich, spolegliwych ludzi.
Źródło: fp.zappytown.com/viewtopic.php?t=4425


Temat: Zasady stażu na WSZIB (dostepne w suszi)
ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYK STUDENCKICH na studiach I stopnia
W WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W KRAKOWIE


1. Zgodnie ze standardami kształcenia i programami nauczania obowiązującymi dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia, praktyki stanowią integralną część procesu nauczania studentów i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

2. Studenci są zobowiązani do odbycia praktyk w wymiarze wynikającym z obowiązującego dla danego kierunku i poziomu kształcenia standardu kształcenia i programu nauczania.

3. Celem studenckich praktyk jest:
• wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce funkcjonowania organizacji (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),
• zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością kształcenia,
• poznanie własnych możliwości na rynku pracy,
• nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie przygotowywania pracy dyplomowej oraz poszukiwania pracy.

4. Program praktyk dla poszczególnych kierunków studiów określa załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

5. Student może zostać skierowany na praktykę przez Uczelnię lub samodzielnie wskazać instytucję, która wyrazi gotowość jego przyjęcia na praktykę.

6. Wymagane jest zawieranie porozumień o prowadzenie praktyk z podmiotami gospodarczymi i innymi podmiotami zewnętrznymi, w których studenci będą odbywać praktyki. Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

7. Dziekan Wydziału, może zaliczyć jako praktykę wykonywaną przez studenta pracę zawodową jeżeli student:
• studiuje w trybie niestacjonarnym i jednocześnie wykonuje pracę zawodową, której charakter jest zgodny z kierunkiem odbywanych studiów, a okres zatrudnienia nie jest krótszy od obowiązującego wymiaru praktyki,
• studiuje w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym i przedłoży zaświadczenie o okresie zatrudnienia nie krótszym niż obowiązujący wymiar praktyk, w okresie ostatnich trzech lat, którego charakter jest zgodny z kierunkiem odbywanych studiów.

8. Praktyki studenckie w WSZIB winny zostać zrealizowane w ramach semestru VI i VII.

9. Na wniosek studenta Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyk w innym terminie.

10. Zaświadczenie o odbyciu praktyk jest podstawą do zaliczenia określonej w standardach kształcenia i programie nauczania praktyki.
11. Zaliczenia praktyki w indeksie dokonuje Dziekan w terminach do końca roku akademickiego.

12. Student, który nie odbył wszystkich wymaganych w planach studiów praktyk, nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego.

13. Student w trakcie odbywania praktyk zobowiązany jest do:
• godnego reprezentowania WSZIB,
• przestrzegania uregulowań obowiązujących w zakładzie pracy, do którego został skierowany na praktykę, w tym związanych z tajemnicą służbową, normami społecznymi, przepisami BHP, regulaminu pracy.

14. Całokształtem prac związanych z organizowaniem praktyk studenckich ze strony Uczelni zajmuje się Biuro Karier.
Źródło: 1m135.fora.pl/a/a,4.html


Temat: Studia Podyplomowe z Elektromechaniki - PolitechnikaRadmoska
STUDIA PODYPLOMOWE FINANSOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z ofertą skierowaną do pracowników serwisów samochodowych w Polsce.

W dniu 15 lipca 2009 roku projekt „Studia podyplomowe z zakresu elektrotechniki i walidacji” w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL został rekomendowany do realizacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizatorami projektu są Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego - Wydział Transportu i Elektrotechniki oraz FIRMA 2000 Sp. z o.o. (grupa Danish Technological Institute).

Planujemy, iż studia podyplomowe rozpoczną się w semestrze zimowym 2009 roku dlatego też z dniem 1 sierpnia 2009 roku rozpoczęliśmy wstępną rekrutację uczestników. Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie. Rekrutacja potrwa do 10 października jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zachęcamy do przesyłania wstępnych zgłoszeń już teraz. O ostatecznym zakwalifikowaniu będzie decydowała Komisja Rekrutacyjna.

Studia podyplomowe z zakresu elektrotechniki i walidacji będą realizowane na Politechnice Radomskiej w Radomiu w systemie dwusemestralnym w dwóch edycjach: 2009/2010r. oraz 2010/2011r.

I.
W ramach studiów z zakresu elektrotechniki odbędą się 224 godz. lekcyjne, tj.: 14 dwudniowych zjazdów (sobota/niedziela), w pierwszej i drugiej edycji po 2 grupy 30-osobowe. Studia zakończą się obroną pracy dyplomowej po zakończeniu zajęć. Koszt studiów po stronie uczestnika to 649,60 PLN za okres trwania całych studiów. Poniżej prezentujemy wstępny program studiów:
- teoria obwodów elektrycznych,
- wybrane zagadnienia automatyki,
- mechatronika samochodowa,
- diagnostyka pojazdów samochodowych,
- otoczenie usługi serwisowej,
- teoria informacji,
- pozyskiwanie środków unijnych,
- BHP,
- mapa prawna motoryzacji,
- wybrane zagadnienia elektroniki,
- podstawy diagnostyki technicznej.

II.
W ramach studiów z zakresu walidacji odbędą się 192 godz. lekcyjne, tj.: 12 dwudniowych zjazdów (sobota/niedziela), w pierwszej i drugiej edycji po 1 grupie 30-osobowej. Studia zakończą się obroną pracy dyplomowej po zakończeniu zajęć. Koszt studiów po stronie uczestnika to 572,16 PLN za okres trwania całych studiów. Poniżej prezentujemy wstępny program studiów:
- walidacja - zagadnienia ogólne - parametry walidacji,
- dobór parametrów walidacji,
- wybrane zagadnienia statystyki matematycznej,
- zasady testowania,
- kwalifikacja i walidacja urządzeń, procesów produkcyjnych i instalacji wspomagających - Standardowy model X,
- kwalifikacja urządzeń,
- walidacja metod badawczych,
- raport z walidacji,
- akredytacja laboratorium zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007+AC:2007,
- przykładowa akredytacja laboratorium elektromechaniki.

Poniżej przedstawiamy etapy rekrutacji:

ETAP 1: SPRAWDZENIE FORMALNYCH KRYTERIÓW UDZIAŁU
Uczestnikami studiów realizowanych w ramach projektu mogą być osoby, które spełniają wszystkie z poniższych kryteriów:
- są pracującymi osobami dorosłymi (powyżej 18 roku życia),
- ą pracownikami (według krajowego prawa pracy; osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego; właściciele-kierownicy; partnerzy (wspólnicy) prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe) lub są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
- pracują na stanowisku mechanika, elektromechanika samochodowego (mechatronika samochodowego), diagnosty lub zajmują się zawodowo walidacją,
- posiadają min. 1 rok pracy na powyższym stanowisku,
- posiadają wyższe wykształcenie.

ETAP 2: WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy załączony do pisma i przesłać go:
- pocztą na adres: Biuro Projektu, 02-954 Warszawa, ul. Marconich 9/19 z dopiskiem "Zgłoszenie do projektu studia podyplomowe",
- lub w formie skanu na adres e-mail: studia@firma2000.pl,
- lub faksem pod nr 022 642 58 73.

*Przesłane formularze kwalifikacyjne zostaną przeanalizowane przez Komisję Rekrutacyjną, której celem będzie selekcja kandydatów.
*Osoby, które nie uzyskają akceptacji Komisji, zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej o powodach negatywnej decyzji.
*Osoby, które uzyskają akceptację Komisji Rekrutacyjnej, otrzymają e-mail z informacją, że zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

ETAP 3: PODPISANIE UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ WRAZ Z DOKUMENTAMI DODATKOWYMI POMIĘDZY UCZESTNIKAMI PROJEKTU A ORGANIZATOREM
Umowy zostaną przesłane drogą mailową do osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Podpisanie umów będzie warunkiem uczestnictwa w projekcie.

Razem z umową cywilno-prawną uczestnik otrzyma do podpisu wzory następujących dokumentów:
- zaświadczenie o wykonywaniu pracy na rzecz podmiotów gospodarczych,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- weksel na kwotę równoważną wartości studiów na jednego uczestnika; weksel stanowi zabezpieczenie organizatorów studiów przed kosztami spowodowanymi rezygnacją uczestnika w trakcie trwania kursu; w przypadku, gdy uczestnik opuści więcej niż 20% zajęć tj. 16 godzin lekcyjnych organizatorowi będzie przysługiwało prawo do realizacji weksla na zasadach określonych w umowie.

Wypełnienie i odesłanie w/w dokumentów do biura projektu będzie warunkiem uczestnictwa w projekcie.

Mamy nadzieję, że oferta projektu studiów podyplomowych wychodzi naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom. W przypadku bardziej szczegółowych pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem projektu, Panem Michałem Karlikowski,
e-mail: studia@firma2000.pl lub michal_karlikowski@firma2000.pl

ZAPRASZAMY

Źródło: umserwis.fora.pl/a/a,1935.html